Välkommen

fbrssemailclock

Malmö Jaktskyttecenter driver jaktskyttebanorna på Malmö skyttegilles skjutbana på Spillepengen, här finns:

  • Älgbana 80m med elektronisk markering
  • Trapbana
  • Markmålsbana med löpande hare
  • Inskjutningsbana 80m med elektronisk markering.
  • Lånevapen att hyra, kula och hagel.
  • Möjlighet att skjuta älgskyttemärkena och högviltdekalen.
  • Provledare för jägarexamen efter tidbokning.

Information om hur MJC förhåller sig till MSG, MVF och MJK och vad som gäller verksamhet och medlemmar går att läsa om här.

Information om MJC för funktionärer går att läsa här.

OBS

  • Vid varje skjuttillfälle skall giltig legitimation uppvisas så att vi kan säkerställa att resultatet rapporteras på rätt skyttekort.
  • Största tillåtna kaliber är .50 / 12.7mm, se mer under tillåten ammunition.
  • Inget krav på ha jägarexamen för att träna, se mer under ordningsregler.

För mer information kontakta oss på mail.