Välkommen

fbrssemailclock

MJC som förening har upphört.

Jaktskyttecentret drivs from 2020-07-01 av Malmö Skyttegille (MSG).

Det är öppet för allmänheten precis som tidigare.

Här finns:

  • Älgbana 80m med elektronisk markering.
  • Trapbana
  • Markmålsbana med löpande hare
  • Inskjutningsbana 80m med elektronisk markering.
  • Lånevapen att hyra, kula och hagel.
  • Möjlighet att skjuta älgskyttemärkena och högviltdekalen.
  • Provledare för jägarexamen efter tidbokning.

Öppettider: april – november

GRINDEN till skjutbanan är stängd dygnet runt följ länken för information om hur du gör för att öppna den.

OBS

  • Vid varje skjuttillfälle skall giltig legitimation uppvisas så att vi kan säkerställa att resultatet rapporteras på rätt skyttekort.
  • Största tillåtna kaliber är .50 / 12.7mm, se mer under tillåten ammunition.
  • Inget krav på ha jägarexamen för att träna, se mer under ordningsregler.

För mer information kontakta oss på mail.