Inskjutningsbanan igen

Det har varit en del reaktioner på nyordningen med inskjutningsbanan.

För det första så är det inte funktionärerna som tjänstgör på banan som hittat på detta så var snälla och behandla dem med respekt och låt inte era känslor gå ut över dem.

Är du missnöjd så kontakta styrelsen i din förening det är bara de som kan åstadkomma en förändring.

Är du inte medlem i någon förening borde du kanske fundera på att bli det.

Bakgrunden är denna:
Medlemskap i MVF eller MJK har inte gett tillträde till inskjutningsbanan utan deras medlemmar har använt den på samma villkor som övriga allmänheten.

Inskjutningsbanan på 80m är inte och har aldrig varit en del av Malmö Jaktskyttecenter.

Den ägs och drivs av MSG. Det har dock funnits en de facto praxis att den varit tillgänglig för allmänheten under älgbanans öppettider. Detta har inte haft stöd i något avtal och MSG har aldrig fått någon ersättning för alla de som använt banan utan att betala medlemsavgift. I och med att ett nytt avtal tecknades mellan MJC och MSG så förtydligades det vilka banor som MJC disponerar och inskjutningsbanan ingår nu som tidigare inte bland dessa.

Det som nu skett är att gällande avtal börjat tillämpas.

Vilka möjligheter till inskjutning finns det nu?

Det finns en akustisk inskjutningsbana på älgbanan. Den är för tillfället ur funktion men reparation är beställd så att det kommer att finnas möjlighet att skjuta in vapnet även där.

Vill man använda skjutstolarna på 80m-banan går det också utmärkt, man ska bara vara medlem i MSG, man söker medlemskap på MSGs hemsida.

Du gillar kanske också...