Bygget är igång!

Bygget av Inskjutningshuset har börjat!

I övrigt har Älgbanan börjat dra ner på öppettiderna – 6 tillfällen kvar – medan Trap och Markmål redan har stängt för säsongen.

Utrymmena vid Trapbanan används som temporär lagringsplats för byggmateriel och är därför låsta för säsongen – undantag endast för enstaka provtillfällen.

Du gillar kanske också...