MJC upphör som förening

MJC UPPHÖR SOM FÖRENING 2020-06-30.

Malmö Jaktskyttecenter (MJC) ägs av de tre föreningarna Malmö Skyttegille (MSG), Malmö Viltvårdsförening (MVF) samt Malmö Jägarklubb (MJK) och har sedan bildandet ansvarat för driften av jaktskyttebanorna på Spillepengen. MJC har för detta haft ett nyttjanderättsavtal med MSG, som arrenderar marken. Föreningarna har gemensamt beslutat att säga upp avtalet som därmed upphör per 2020-06-30.

MJCs delägare (MSG, MVF, MJK) är överens om att MSG övertar ansvaret för driften av jaktskyttebanorna. Avtalet ersätts med individuella nyttjanderättsavtal mellan MVF och MSG respektive MJK och MSG.

De tre ägande föreningarna har sedan uppsägningen fört löpande samtal om hur organisationen ska se ut fortsättningsvis, och har tillsammans fattat beslut om att upplösa MJC som förening och låta MSG ta över ansvaret för verksamheten fr.o.m. 2020-07-01.

From detta datum ansvarar MSG för driften av jaktskyttecentret.

Ändringen får inga praktiska konsekvenser för dig som skytt, MSGs, MVFs och MJKs medlemmar kommer även i fortsättningen att ha kvar sin rabatt på serieavgifterna.

Funktionärerna som tjänstgör vid jaktskyttebanorna har också kvar sin ytterligare rabatt på serieavgifterna.

Hur ev förmåner för funktionärerna i övrigt ska utformas och hanteras efter 2020-06-30 är under diskussion, men ambitionen är att verksamheten i allt väsentligt ska kunna drivas vidare som tidigare.

Du gillar kanske också...