Öppettider

Under dessa tider är banorna öppna för allmänheten och man har möjlighet att skjuta för märkesfordringar, tex. skjuta bronsmärke eller bara öva. Föranmälan eller medlemskap krävs inte. Deltagande förutsätter att man har genomgått utbildning i säker vapenhantering och har kompetens att enskilt avlossa skott mot aktuellt mål. Behöver du hjälp av instruktör så kontakta någon av föreningarnas jägarskolor eller anmäl dig till en skyttekurs.

Älgbanan och akustiska inskjutningsbanan

April – November
Avvikelser från dessa öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.
–OBS– Den akustiska inskjutningsbanan är fn stängd pga renovering –OBS–

Under april

 • Tisdag :  15:00 eller 17:00 – 20:00 se tjänstgöringsschemat , dock längst till solens nedgång
 • Torsdag: 11:00 – 13:00
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under perioden maj – juni

 • Tisdag :  15:00 eller 17:00 – 20:00 se tjänstgöringsschemat , dock längst till solens nedgång
 • Torsdag: 11:00 – 13:00 och 17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under perioden augusti – september

 • Tisdag :  15:00 eller 17:00 – 20:00 se tjänstgöringsschemat , dock längst till solens nedgång
 • Torsdag: 17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under juli och november

 • Lördagar: 09:00- 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under oktober

 • Tisdag jämna veckor:  15:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Trapbanan
Under perioderna april – juni samt augusti – september

 • Torsdag: 18:00 – 20:00 om vädret tillåter.

Tjänstgöringsschema.

Avvikelser från dessa öppettider framgår av bokningskalendern.
Kontrollera alltid bokningskalendern för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

Markmålsbanan
OBS Sista inskrivning kl 18:30

Markmålsbanan är öppen tisdagar 17-20,  from 2020-05-12 tom 2020-06-30.

Avvikelser från dessa öppettider framgår av bokningskalendern.

Kontrollera alltid bokningskalendern för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

Information om tillåten ammunition på de olika banorna finns på vår sida med gällande ordningsregler.