Priser

Under banans ordinarie öppettider, när banan är öppen för allmänheten  gäller följande priser:
(medlem avser medlem i MSG, MVF eller MJK)

Älgbanan
Serieavgift 13kr medlem / 20kr icke medlem
Ammunition
6.5×55 9kr (36kr/serie)
.308W 10kr (40kr/serie)
.30-06 11kr (44kr/serie)

Vapenhyra 30kr/pers
Vid skytte med MJC:s vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Trapbanan
Serieavgift 35kr medlem / 40kr icke medlem
Ammunition
Stålhagel kal 12 75kr / 25st

Vapenhyra 30kr/pers
Vid skytte med MJC:s vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Markmålsbanan
Serieavgift 6kr medlem / 8kr icke medlem
Ammunition
Blyhagel kal 12 3kr (12kr/serie)

Vapenhyra 30kr/pers
Vid skytte med MJC:s vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Inskjutning
–OBS– Den akustiska inskjutningsbanan är fn stängd pga renovering –OBS–
Akustiska inskjutningsbanan
100kr/15min
OBS även jaktammunition tillåten.

Vid uthyrning gäller särskild prislista