Priser

Vid öppen träningen gäller följande priser:
(medlem avser medlem i MSG, MVF eller MJK)

OBS, ammunition säljs endast till banans lånevapen.

Älgbanan
Serieavgift 10 medlem / 15kr icke medlem
Ammunition
6.5×55 8kr (32kr/serie)

Vapenhyra 20kr/pers
Vid lån av MJC:s vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Trapbanan
Serieavgift 35kr medlem / 40kr icke medlem
Ammunition
Stålhagel kal 12 75kr / 25st

Vapenhyra 20kr/pers
Vid lån av MJC:s vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Markmålsbanan
Serieavgift 6kr medlem / 8kr icke medlem
Ammunition
Blyhagel kal 12 3kr (12kr/serie)

Vapenhyra 20kr/pers
Vid lån av MJC:s vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Inskjutning
–OBS– Den akustiska inskjutningsbanan är fn stängd pga renovering –OBS–
Akustiska inskjutningsbanan
100kr/15min
OBS även jaktammunition tillåten.

Vid uthyrning gäller särskild prislista