Inskjutning

–OBS– Den akustiska inskjutningsbanan används på prov i begränsad omfattning. –OBS–

På älgbanan finns en inskjutningsbana med elektronisk markering. Anmälan och betalning sker till tjänstgörande funktionär.

NYHET även jaktammunition tillåten.

Du kan nu skjuta in din studsare med jaktammunition inför jakten på vår inskjutningsbana.

Endast Älgbanan, Trapbanan och Markmålsbanan är tillgängliga för allmänheten. För att använda 80m-banan med inskjutningsbänkarna som är belägen till vänster om älgbanan eller någon av de andra skjutbanorna krävs medlemskap i Malmö skyttegille.