Inskjutning

–OBS– Den akustiska inskjutningsbanan är fn stängd pga renovering –OBS–

På älgbanan finns en inskjutningsbana med elektronisk markering. Anmälan och betalning sker till tjänstgörande funktionär.

NYHET även jaktammunition tillåten.

Du kan nu skjuta in din studsare med jaktammunition inför jakten på vår inskjutningsbana.

80m-banan med inskjutningsbänkarna som är belägen till vänster om älgbanan ägs och drivs av Malmö skyttegille. Den är inte en del av Malmö jaktskyttecenter. För att använda dessa krävs medlemskap i Malmö skyttegille.